INDEX

rock  
Zhongnan Mountain Rock 07
204x136cm, 2018