INDEX

rock  
Zhongnan Mountain Rock 06
204x136cm, 2014